3/06/2013

Craftsy BOM 2012 klar / Craftsy BOM 2012 done

Nu har jag kviltat, sytt ihop blocken och tvättat täcket som jag sytt enligt två internetkurser på
Craftsy , dels gratis kursen BOM 2012 och sedan kurs i frihandskviltning, där vi lärde oss olika tekniker av den fantastiska Leah Day. Den sista kursen kostade ca 300 kronor, men den var värd varenda krona.
I have now finished my quilt according to two classes on Craftsy , the first one BOM 2012 which is free and the quilting of the BOM in a class where Leah Day is the teacher, and this class is worth every penny. I have loved to sew according to both classes and I have learned so much, especially FMQ.
Färdig / Finished
Närbild / Close
Närbild/ Close

Baksida/ Backing