7/12/2011

Lite nytt från mig/ News from me


Nu har det gått en månad sedan jag blev påkörd och skall ha mitt bandage i drygt två veckor till. Sedan dröjer det ända fram till mitten av september tills jag kan gå på benet. Men jag skall bli fullt återställd.
Färgen är härlig men övrigt är det väldigt varmt och betungande och har framkallat skavsår på ankeln.
Jag har haft förnyad kontakt med bilägarens försäkringsbolag, men föraren har struntat att anmäla. Jag har anmält med kopia på polisrapport och mitt sjukintyg, så jag får min ersättning. Bilägaren kommer att kontaktas och det kan bli dyrt för den som äger bilen.
Så snart jag får krafter kommer jag att börja brodera lite, men just nu känns det lite tungt och varmt.
It´s a month ago since I was hit by a car and I´m so tired sitting inside in my appartment in the lovely Swedish Summer weather. Isn´t it a lovely colour on the plastic but the leg is so heavy and it´s hot under the plastic. I couldn´t sit upside long time as I have to have the leg up, but it will only last two weeks I hope until I will get rid of the plastic. It will be better even if I have to wait until the middle of September until I will be able to walk again.
I will soon be able to sit up longer times to embroider and knit. My quilting will lay aside until I could walk again, but then........