2/11/2013

Craftsy BOM 2012

Nu har jag kviltat alla blocken med mellanremsor och det är totalt 20 block
Här är först bild på nio av blocken, där man kan se kvltningen av mellanremsorna.
I have finished all the quilting including the sashings of the 20 blocks. Here are nine of the blocks,where you could see the sashings.

Nedan är högen med kviltade block. De skall sys samman med remsor och det blir ett jobb när jag skall vara papegoj och hundvakt.
Here is the heap with quilted blocks. Next step is to sew them together with black strips. A job when I am dog and parrot sitting for my brothers animals.